ราคาหลักทรัพย์
฿23.40   -0.20    -0.85%
ปรับปรุงเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561 16:37

ราคาล่าสุด 23.40 วันก่อนหน้า 23.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 167,400 ราคาเปิด 23.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.40 / 11,400 ช่วงราคาระหว่างวัน 23.40 - 23.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.50 / 5,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 15.70 - 24.90

 

Chart Type