ราคาหลักทรัพย์
฿16.00   -    -%
ปรับปรุงเมื่อ : 16 สิงหาคม 2560 16:36

ราคาล่าสุด 16.00 วันก่อนหน้า 16.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 222,000 ราคาเปิด 16.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.00 / 80,200 ช่วงราคาระหว่างวัน 15.90 - 16.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.10 / 38,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 11.30 - 18.50

 

Chart Type