ราคาหลักทรัพย์
฿16.90    +0.80     4.97%
ปรับปรุงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2560 15:42

ราคาล่าสุด 16.90 วันก่อนหน้า 16.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,278,700 ราคาเปิด 16.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.90 / 49,800 ช่วงราคาระหว่างวัน 16.10 - 17.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.00 / 18,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 11.30 - 17.60

 

Chart Type