ราคาหลักทรัพย์
฿23.00   -0.20    -0.86%
ปรับปรุงเมื่อ : 18 มิถุนายน 2561 16:38

ราคาล่าสุด 23.00 วันก่อนหน้า 23.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,049,900 ราคาเปิด 23.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.00 / 46,500 ช่วงราคาระหว่างวัน 23.00 - 23.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.20 / 157,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 15.30 - 24.90

 

Chart Type