ราคาหลักทรัพย์
฿16.20    +0.40     2.53%
ปรับปรุงเมื่อ : 27 เมษายน 2560 16:00

ราคาล่าสุด 16.20 วันก่อนหน้า 15.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 981,900 ราคาเปิด 15.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.10 / 18,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 15.80 - 16.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.20 / 45,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 11.30 - 17.60

 

Chart Type