ราคาหลักทรัพย์
฿20.20    +1.40     7.45%
ปรับปรุงเมื่อ : 20 ตุลาคม 2560 16:39

ราคาล่าสุด 20.20 วันก่อนหน้า 18.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,632,000 ราคาเปิด 19.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.10 / 21,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 19.00 - 20.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.20 / 158,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.10 - 20.20

 

Chart Type