ราคาหลักทรัพย์
฿20.00   -    -%
ปรับปรุงเมื่อ : 24 เมษายน 2561 09:56

ราคาล่าสุด 20.00 วันก่อนหน้า 20.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเปิด -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 19.90 / 12,400 ช่วงราคาระหว่างวัน -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.00 / 3,200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 15.20 - 24.90

 

Chart Type