ราคาหลักทรัพย์
฿20.40   -    -%
ปรับปรุงเมื่อ : 18 ตุลาคม 2561 16:38

ราคาล่าสุด 20.40 วันก่อนหน้า 20.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 295,200 ราคาเปิด 20.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.40 / 49,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 20.40 - 20.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.60 / 6,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 18.10 - 24.90

 

Chart Type