ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง
:
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์
:
IR@somboon.co.th
โทรศัพท์
:
(662) 080-8197 (สายตรง)
 
 
(662) 080-8123 ต่อ 8197
โทรสาร
:
(662) 080-8198

ชื่อ :*
นามสกุล:*
บริษัท:
อีเมลล์:* 
จังหวัด:
ประเทศ:
หัวเรื่อง:*
รายละเอียด :*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้