ถาม - ตอบ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คืออะไร และมีสัดส่วนการขายเป็นเท่าไร
: ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ มีดังนี้
(ข้อมูลสัดส่วนการขาย ไตรมาส 1  ปี 2561 )
เพลาข้าง ร้อยละ  28
ดุมเบรคและจานเบรค  ร้อยละ 25
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร  ร้อยละ  17
ดุมล้อร้อยละ 5
และอื่นๆ  ร้อยละ  25
ลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือใคร และมีสัดส่วนการขายเป็นเท่าไร
: ลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีดังนี้
(ข้อมูลสัดส่วนการขายไตรมาส 1 ปี  2561) 
มิตซูบิชิ ร้อยละ  36
โตโยต้าและฮีโน่  ร้อยละ 25
คูโบต้า ร้อยละ  17
อีซูซุ ร้อยละ 7
ฮอนด้า ร้อยละ 5
นิสสัน ร้อยละ 3
และอื่นๆ  ร้อยละ 7
สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ แยกตามประเภทรถเป็นสัดส่วนเท่าไร
: (ข้อมูลสัดส่วนการขาย ปี 2560)
เป็นยอดขายจากรถกระบะและรถบรรทุก ประมาณ ร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นรถยนต์นั่งและอื่นๆ
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากที่ใด
: ใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น โดยมี TA (Technical Assistance) ดังนี้
Gohsyu (งาน Forging สำหรับ Axle Shaft) Ibara Seiki (งาน Machining สำหรับ Axle Shaft และ งาน Machining สำหรับ Casting products เช่น ดุมเบรคและจานเบรค Takeda Casting Corporation (งาน Casting สำหรับ Casting Product)