ข้อมูลนักวิเคราะห์
No. Company Contact No. Email Address
1 AEC Securities Public Company Limited
อิศรา เลิศสุดคนึง
+66 (0) 2659-3456 Ext. 193 itsara.l@aecs.com
2 Apple Wealth Securities Co.,Ltd.
นพพร ฉายแก้ว
+66 (0) 2829-6999 Ext. 2203 nopporn.ch@applewealthsecurities.com
3 Asia Plus Securities Public Company Limited
นวลพรรณ น้อยรัชชุกร
อรรถวุฒิ พุกประยูร
+66 (0) 2680-1223
+66 (0) 2680-1274
nuanpan@asiaplus.co.th
attavut@asiaplus.co.th
4 Asia Wealth Securities Company Limited
นฤดล รัศมี
+66 (0) 2680-5056 narudon.ru@asiawealth.co.th
5 Bualuang Securities Co., Ltd.
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
+66 (0) 2618-1341 suwat@bualuang.co.th
6 Capital Nomura Securities Public Company Limited
สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค
+66 (0) 2287-6793 samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
7 CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
มิ่งขวัญ ปรัชญาเศรษฐ
+66 (0) 2657-9223 mingkwan.pr@cimb.com
8 Country Group Securities PCL
โดม คุณประยูรสวัสดิ์
+66 (0) 2205-7000 Ext. 4405 dome.ku@countrygroup.co.th
9 Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
Putt Virasathienpornkul
+66 (0) 2614-6212 putt.virasathienpornkul@credit-suisse.com
10 Finansia Syrus Securities Public Company Limited
ณัฐพล คำถาเครือ
เฉลิมชาติ ทิมมาศ
+66 (0) 2646-9820
+66 (0) 2646-9805
natapon.k@fnsyrus.com
chalermchat.t@fnsyrus.com
11 KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
สุโชติ ถิรวรรณรัตน์
+66 (0) 2658-8850 suchott@kgi.co.th
12 KKTRADE Securities Company Limited
ถกล บรรจงรักษ์
+66 (0) 2680-2931 thakol@kktrade.co.th
13 Krungsri Securities Public Company Limited
วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์
+66 (0) 2659-7000 Ext. 5016 worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
14 KTB Securities (Thailand)
อำนาจ โงสว่าง
+66 (0) 2648-1125 amnart.n@ktbst.co.th
15 KTZmico Securities Company Limited
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
+66 (0) 2624-6273 warapornw@ktzmico.com
16 Macquarie Securities (Thailand) Limited
อิทธกร ปราการพิลาศ
+66 (0) 2694-7729 itthikorn.prakarnpilas@macquarie.com
17 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
สุรชัย ประมวลเจริญกิจ
+66 (0) 2658-6300 Ext. 1470 surachai.p@maybank-ke.co.th
18 Phatra Securities Public Company Limited
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
+66 (0) 2275-0888 Ext. 9204 sirichai@phatrasecurities.com
19 Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
อรมงคล ตันติธนาธร
+66 (0) 2635-1700 Ext. 491 ornmongkolt@phillip.co.th
20 RHB OSK Securities (Thailand) PCL
วีณา นัยดูย์
Naruedom Mujjalinkool

+66 (0) 2862 9999 Ext. 1752
+66 (0) 2862 9999 Ext. 9229

veena.na@rhbgroup.com
naruedom.mu@rhbgroup.com
21 SCB Securities Co., Ltd.
ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
+66 (0) 2949-1000 Ext. 1002 raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
22 Thanachart Securities Public Company Limited
ชลิดา ตันตริยานนท์
+66 (0) 2617-4968 chalida.tan@thanachartsec.co.th
23 Trinity Securities Co., Ltd.
เอกรินทร์ วงษ์ศิริ
+66 (0) 2801-9337 ekkarin@trinitythai.com
24 UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
อาศิส ภมรานนท์
ณภัทร วรจรรยาวงศ์

+66 (0) 2659-8000
+66 (0) 2659-8000 Ext. 8033

arsit@uobkayhian.co.th
napat@uobkayhian.co.th